Teď už jenom stiskněte CTRL + D a je to. Děkujeme

Vyloučení odpovědnosti

Webová stránka TRANSLATE.cz nezodpovídá za přesnost přeložených textů. Slovní zásobu i systém překladače přebíráme od společnosti MICROSOFT a nelze do ní z naší strany jakkoliv zasahovat či ji měnit nebo vylepšovat, je nutné si uvědomit že překlady neprovádí člověk nýbrž automat, proto je nutné provedené překlady zkontrolovat rodilým mluvčím pro uplnou přesnost překladu. Pro různá odborná odvětví respektive náročnější texty je vhodné využít služeb profesionálních překladatelů. Děkujeme za pochopení. Váš TRANSLATE.cz